Home Publikaties en Recensies De Geulbode Meerssen

Publikatie Weekblad de Geulbode Meerssen e.o.        jaargang 85                 11 mei 2011.

Slavisch Ensemble luistert H. Mis op in Basiliek Meerssen       alt

Op zondagmorgen 15 mei a.s. wordt de H. Mis om 11:00u in de Basiliek van Meerssen opgeluisterd door het 

                                                       Slavisch Ensemble "de Baanzenger"

Het koor zingt a capella en staat onder leiding van dirigent Jo Käfer. Het mannenkoor werd opgericht in het voorjaar 1983. De bedoeling was een eenmalig optreden te verzorgen. Het samen musiceren viel echter dusdanig goed in de smaak bij de heren dat men zonder meer besloot om door te gaan. Hun eerste dirigent was Huub Widdershoven. Na hun eerste optreden gaf het koor regelmatig concerten en opluisteringen. Langzaam maar zeker ging men zich toeleggen op de specifieke verfijningen. Regelmatig optreden en concertreizen in binnen- en buitenland versterkte niet alleen de onderlinge band maar deed ook de kwaliteit verbeteren. Het opluisteren van Eucharistievieringen werd ook in het programma opgenomen. Ondertussen werd het koor gedirigeerd door Willy König. Deze leidde het koor gedurende 13 jaar. Sinds 2005 staat het koor onder leiding van Jo Käfer. Deze enthousiaste persoonlijkheid begon zijn musicale loopbaan als jongenssopraan bij het bekende knapenkoor "de Leender Koralen". Zijn opleiding tot concertpianist werd helaas afgebroken door een ongelukkige samenloop van omstandigheden waarbij zijn rechter ringvinger onherstelbaar beschadigd werd. Zijn opleiding als koordirigent volgde hij op conservatoriumniveau. Dit werd met grote bewondering van zijn leermeesters afgesloten. Hij ontving een studiebeurs voor orkestdirectie van de Bond van Nederlandse Toonkunstenaars.

Tijdens de H. Mis zal het koor de volgende liederen ten gehore brengen.

Intrede Gospodi pomilu / Kyri√ę Kodosh/ Gloria Slava vysnich Bogu / Tussenzang Alliluia / Offerande Dostonjno jest / Sanctus Svjat / Onze Vader

Pater Noster / Agnus Dei Tebe Pojem / Communie Molitwu Proliu / Slotlied Mnogaja Ljeta

U een mooie opleuistering toewensend tijdens de Eucharistieviering op 15 mei om 11:00 u in de Basiliek van het H. Sacrament te Meerssen.   E.G.